Hỗ Trợ

Bạn dùng khuôn thiết kế tải xuống như thế nào

Tổng quát

Dưới đây là một vài mẹo:

010.svg 050.svg 100.svg
Đã có kích thước sản phẩm hoặc download trong danh mục Adobe template để bạn có thể bắt đầu thiết kế sau này PDF Preset lưu như PDFx1a 2001 và chắc rằng chất lượng cao CMYK không có màu đơn. Chúng tôi dùng profile màu Coated GRACol-2006
040.svg 030.svg 020.svg
Include a 2mm Bleed Make sure all backgrounds extend to this area 2mm lề / Vùng an toàn Bảo đảm chắc đồ họa của bạn nằm trong vùng này Không đặt bon hay đánh dấu Bởi những thứ này được 123in làm khi bình file gởi đi in
090.svg 080.svg 070.svg
Resolution All imagery should be above 300dpi Transparency & Overprint To make sure your design prints as expected flatten transparencies and turn off overprint Opacity Để có kết quả in tốt nhất nên cài đặt Không hơn 40%
120.svg 110.svg 060.svg
Kích thước font hơn 8pt hay cao hơn sẽ có kết quả dễ đọc hơn Màu đen không dày quá Fonts dùng 100K chắc và dễ đọc Độ dày line Đường dày hơn thì in tốt hơn. Chúng tôi khuyên dùng 0.5pt và hơn

Ấn phẩm đã được thiết kế sẵn để tải lên 123in, chúng tôi có một số lời khuyên cho những người chuyên nghiệp hoặc những người biết về ứng dụng thiết kế. Một vài kiến thức bắt buộc có để sử dụng các khuôn mẫu phù hợp với in ấn.

4 nguyên tắc để thiết kế phù hợp nhất

  1. Nên bảo đảm có ‘tràn lề‘ trong thiết kế của bạn, bạn đổ vùng này với bất cứ màu nền nào hoặc hình ảnh. Bảo đảm các thiết kế của bạn nằm trong vùng an toàn.
  2. Tất cả các nội dung thiết kế đồ họa, chữ khi gởi đi nên ở dạng vector-based PDFs. Bạn giữ kiểu ký tự trong dạng vec-tơ, chúng tôi khuyên dùng các phần mềm như Adobe Illustrator, Adobe InDesign, và một số bản Adobe Photoshop. Bạn nên nhớ, lưu ký tự ở dạng JPEG các góc cạnh sẽ không đẹp mắt.
  3. Khi thiết kế của bạn bao gồm hình ảnh và ký tự, bạn nên đặt hình ảnh ở độ phân giải 300 dpi, và khi kết xuất thiết kế nên lưu ở dạng PDF.
  4. Bảo đảm file chuẩn in PDFs dùng ‘Adobe PDF/X-1a:2001’. Thùy chọn này có thể có trong Adobe Illustrator, Adobe InDesign, và một số bản Adobe Photoshop.
  5. Lưu từng thiết kế thành từng tập tin PDF.
  6. Bạn đã sẵn sàng tạo các sản phẩm in? Hãy bắt đầu cùng 123in.vn!
Share the Post:

Bài liên quan