Hỗ Trợ

Sử dụng tính giá của chúng tôi ra sao

Dùng trình tính giá theo Đặt hàng Online

Giá đơn hàng của bạn tùy thuộc vào sản phẩm, số lượng, và hiệu ứng thành phẩm bạn chọn và nơi bạn nhận hàng.

Chúng tôi có trình tính giá online có thể tính giá nhanh chóng.

Nếu bạn muốn nhận báo giá từ nhân viên chúng tôi, bạn có thể gởi qua link này hoặc liên hệ với chúng tôi để báo cho chúng tôi biết sản phẩm và số lượng bạn quan tâm. Chúng tôi rất vui khi nhận được yêu cầu của bạn.

Share the Post:

Bài liên quan