Hỗ Trợ

Khuôn Nhãn dính Chữ nhật để download

Khi bạn muốn tự thiết kế Nhãn dính Chữ nhật? Bạn cần download khuôn thiết kế Nhãn dính chữ nhật & Nhãn Labels dưới đây:

0225WF-CM-552-rectangular-stickers.png

* có thể xuất hiện khoảng trắng trong khi đã mở trong phần mềm Adobe. Bạn đừng lưu thiết kế trong lớp ‘artwork guidelines’ bởi nó sẽ không được in ra.

Kích thước 84mm x 54mm

Illustrator-01.pngAdobe Illustrator Template (pdf/ai)*

Kích thước 101mm x 76mm

Illustrator-01.png
Adobe Illustrator Template (pdf/ai)*

Sẵn sàng thiết kế Nhãn dính & Nhãn? Ghé 123in.vn để bắt đầu!

Share the Post:

Bài liên quan