Hỗ Trợ

Khuôn Nhãn dính đóng tập để tải xuống

Khi bạn muốn tự thiết kế Nhãn dính Đóng tập? Bạn cần download khuôn thiết kế Nhãn dính đóng Tập dưới đây:

* có thể xuất hiện khoảng trắng trong khi đã mở trong phần mềm Adobe. Bạn đừng lưu thiết kế trong lớp ‘artwork guidelines’ bởi nó sẽ không được in ra.

Illustrator-01.png Adobe Illustrator Template (pdf/ai)*

Sẵn sàng thiết kế Nhãn dính & Nhãn? Ghé 123in.vn để bắt đầu!

Share the Post:

Bài liên quan