Hỗ Trợ

Khuôn Nhãn dính Tròn để download

Khi bạn muốn tự thiết kế Nhãn dính Tròn? Bạn cần download khuôn thiết kế Nhãn dính Tròn & Nhãn Labels dưới đây:

* có thể xuất hiện khoảng trắng trong khi đã mở trong phần mềm Adobe. Bạn đừng lưu thiết kế trong lớp ‘artwork guidelines’ bởi nó sẽ không được in ra.

Đường kính 38mm

Illustrator-01.png Adobe Illustrator Template (pdf/ai)*

Đường kính 76mm

Illustrator-01.png Adobe Illustrator Template (pdf/ai)*

Sẵn sàng thiết kế Nhãn dính & Nhãn? Ghé 123in.vn để bắt đầu!

Share the Post:

Bài liên quan