Hỗ Trợ

Khuôn thiết kế Danh thiếp Âu châu để tải xuống

Để bắt đầu thiết kế Danh thiếp bạn tải xuống các khuôn mẫu phù hợp phần mềm tương ứng như dưới đây:

Nếu bạn tải lên file mỹ thuật không vector (vd: jpeg) bạn cần chuẩn bị không ít hơn 333 x 223 pixels ở 96dpi hoặc kích thước lý tưởng 1038 x 696 pixels ở 300dpi. Nếu thiết kế của bạn bao gồm ảnh và thiết kế bạn cần nhúng ảnh với độ phân giải như đề nghị trên.

* có thể xuất hiện khoảng trắng trong khi đã mở trong phần mềm Adobe. Bạn đừng lưu thiết kế trong lớp ‘artwork guidelines’ bởi nó sẽ không được in ra.

Danh thiếp góc vuông

Các file khuôn mẫu bạn có thể tải xuống, bao gồm khổ ngang và đứng

Illustrator-01.pngAdobe Illustrator Templates (pdf/ai)*

Danh thiếp bo góc

Các file khuôn mẫu bạn có thể tải xuống, bao gồm khổ ngang và đứng

Illustrator-01.pngAdobe Illustrator Templates (pdf/ai)*

Bắt đầu với 123in

Bạn chuẩn bị thiết kế Danh thiếp? Bắt đầu cùng 123in.vn!

Share the Post:

Bài liên quan