Hỗ Trợ

Mẫu sản phẩm miễn phí & In proof

Gói mẫu Danh thiếp #

CRB-4987-Sample-pack-RichMedia-1216×912.jpg

Bao gồm Danh thiếp Nguyên bản, Siêu hạng, Tỏa sáng ở kích thước EU, Chuẩn, Vuông và Mini.
Hiệu ứng gồm không cán phủ, phủ matt, bóng, và nhung. Một số để góc vuông, một số bo góc, ngoài ra còn hiệu ứng kim.

CRB-6784-RM-1216×912-free-large-sample-pack.jpg

Gói mẫu Tất cả Sản phẩm #

Bao gồm Danh thiếp, Tờ rơi, và Nhãn dính.
Các mẫu có các kích thước khác nhau, có thành phẩm hiệu ứng.
Có một số thông tin và mẫu bao gồm ngọa trừ bao thư.

Chúng tôi gởi miễn phí cho bạn mẫu, bạn có thể đặt mẫu trên Đặt in Online.

Bạn chú ý rằng mẫu của chúng tôi được in trước theo thiết kế của riêng 123in với mục đích trình diễn mà thôi, chúng không thể sửa được. Tại thời điểm này chúng tôi rất tiếc không chưa thể in thử theo yêu cầu riêng của bạn, mà chỉ có thể gởi file pdf để bạn có thể xem.

In proof theo yêu cầu #

Mẫu Thiệp chúc mừng #

Rất tiếc tại thời điểm này chúng tôi cũng chưa thể gởi mẫu Thiệp Chúc mừng in sẵn.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *