Download khuôn danh thiếp Vuông

Để tải xuống Các mẫu danh thiếp vuông
Bạn muốn thiết kế danh thiếp hình vuông của riêng mình? Để bắt đầu tạo thiết kế của bạn, 
vui lòng tải xuống mẫu liên quan đến phần mềm thiết kế của bạn từ danh sách bên dưới:

Nếu bạn đang tải lên ảnh hoặc tác phẩm nghệ thuật không phải vectơ (ví dụ: JPEG
chất lượng cao), hãy đảm bảo chúng có kích thước không nhỏ hơn 261 x 261 pixel ở 96dpi 
hoặc có kích thước lý tưởng là 813 x 813 pixel ở 300dpi. Nếu các thiết kế của bạn là sự
kết hợp giữa nhiếp ảnh và thiết kế, hãy đảm bảo rằng các bức ảnh nhúng được sử dụng 
phải cao hơn kích thước pixel được đề xuất.

 

     

 

* Có thể xuất hiện trống cho đến khi được mở trong phần mềm Adobe. Vui lòng không lưu thiết kế của bạn trong nhóm layer 'artwork guidelines' nếu không nó sẽ không in được.

Khuôn danh thiếp có góc vuông

Adobe Illustrator Template (pdf/ai)* 
Adobe Photoshop Template (psd)
Adobe InDesign Template (idml)*
JPEG Template (jpeg)


 

Khuôn danh thiếp bo góc tròn

Adobe Illustrator Template (pdf/ai)* 
Adobe Photoshop Template (psd)
Adobe InDesign Template (idml)*
JPEG Template (jpeg)

 

Sẵn sàng tạo Danh Thiếp của riêng bạn? Bắt đầu trên 123in.vn!

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Liên hệ
Liên Hệ